פרק 4: לכמה אדמה זקוק האדם

לב טולסטוי

סיפור על חקלאי, על חלום ועל כסף.

מבוסס על סיפור של לב טולסטוי.