פרק 2: לראות את אליהו הנביא

קערת ליל הסדר

היום נספר סיפור על האיש שרצה לראות את אליהו הנביא. האם הוא באמת הצליח לראות אותו?

מקור:
הסיפור מצוי בארכיון הסיפור העממי ומספרו הסידורי באסע"י: 9796
הסיפור נרשם על ידי מלכה כהן מפי אביה ומצוי בקובץ הסיפורים שהוציאה מלכה כהן:
מפי העם: סיפורי-עם מפי עדות ישראל, כרך 3 , החברה לחקר הפולקלור, 1976 סיפור א' : אכן, הוא ראה את אליהו הנביא  

פרק 1: סליק

יהלום

היום נשמע על רב גדול, על הבן שלו שכבר לא רצה ללמוד תורה ואולי גם נלמד איך יודעים להעריך את שוויין של אבנים טובות.

מקור הסיפור: בתי מדרשות חלק א' (מדרש)